Please Login

Τροποποιήθηκε Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

CURRICULUM VITAE

Professor Elias Zintzaras

Education

Ph.D. in Biometry, National Institute for Medical Research, London, UK, 1998.

M.Sc. in Biometry, Department of Applied Statistics, University of Reading, UK, 1990.

B.Sc. in Mathematics, Department of Mathematics, University of Thessaloniki, Greece, 1988.

Current Academic Posts

Professor of Biometry, Director of Laboratory of Biomathematics and MSc in “Biomedical Research Methodology, Biostatistics and Clinical Bioinformatics”, University of Thessaly School of Medicine, Larissa, Greece, 2003 to date. Courses: Biostatistics, Bioinformatics and Clinical Trials Methodology.

Adjunct Professor of Medicine, The Institute for Clinical Research and Health Policy Studies and Graduate Program in Pharmacology and Experimental Therapeutics, Tufts University School of Medicine, Boston, MA, USA, 2006 to date. Courses: Bioequivalence Testing.

Previous Academic Posts

Researcher in Biometrics-Bioinformatics, Director, Department of Informatics, National Agricultural Research Foundation, 2000 to 2003.

Institute for Cancer Prevention, Harvard School of Public Health, Harvard University, USA, Visiting Scientist, 1996.

University of Lisbon, Faculty of Pharmacy, Visiting Lecturer, topic: Biostatistical Aspects of

Bioequivalence Studies”, Spring Semester, 2002.

Βiometrician Researcher, Medical Research Council (MRC), National Institute for Medical Research, London, U.K., 1990 to 1993.

Pharmaceutical Oriented Professional Experience

Chairman and Scientific Coordinator, BECRO, Services to Pharmaceutical Industry, Athens, Greece, 23/2/2010 to 31/8/2012 and 1/9/2012 to date, respectively.

Evaluator of Clinical Trials and Bioequivalence Studies, Evaluation Division, Hellenic Organization for Medicines (EOF), Member of the Committee for Bioequivalence testing, Athens, Greece, 1993 to 2001.

External Evaluator of Clinical Trials and Bioequivalence Studies, Hellenic Organization for Medicines (EOF), Athens, Greece, 9/2/2001 to date.

Biostatistician Expert, European Medicines Agency (ΕΜΑ), 1997-2001 and 2011-2012.

Member of the Biostatistics Working Party, European Medicines Agency (ΕΜΑ), 2011 to 2012.

Professional Training

Medical and Pharmaceutical Statistics Research Unit, The University of Reading, UK, Training on Meta- Analysis of Controlled Clinical Trials, September 2002.

Medicines Control Agency (now MHRA), London, U.K., Training on the Statistical Evaluation of Bioequivalence studies and Clinical Trials, November 1997.

The New England Epidemiology Institute, Tufts University, U.S.A., Training on the Statistical Analysis of Ordered Categorical Data, Summer School, 1996.

European Course in Advanced Statistics, Sete, France, Training on the Design of Experiments, Οct. 1991.

Member of Editorial Boards of Scientific Journals

Biomarkers, The Open Medical Informatics Journal, The Open Applied Informatics Journal, The Open Epidemiology Journal, Research Journal of Medical Sciences, BMC-series journals (Statistical Adviser), etc.

Publications of papers in Scientific Journals with Impact Factor

Number: 201, Average IF: 3.42, Number of Citations: 4251 (Web of Science, WoS), h-index: 34 (WoS)

Publication List (PubMed)

Hadjigeorgiou G, Dardiotis E, Tsivgoulis G, Doskas T, Petrou D, Makris N, Vlaikidis N, Thomaidis T, Kyritsis A, Fakas N, Treska X, Karageorgiou C, Sotirli S, Giannoulis C, Papadimitriou D, Mylonas I, Kouremenos E, Vlachos G, Georgiopoulos D, Mademtzoglou D, Vikelis M, Zintzaras E. Observational Study Assessing Demographic, Economic and Clinical Factors Associated with Access and Utilization of Health Care Services of Patients with Multiple Sclerosis under Treatment with Interferon Beta-1b (EXTAVIA). PLoS One. 2014 Nov 24;9(11):e113933. doi: 0.1371/journal.pone.0113933. eCollection 2014. PubMed PMID: 25419842;

Goulis I, Karatapanis S, Akriviadis E, Deutsch M, Dalekos GN, Raptopoulou-Gigi M, Mimidis K, Germanidis G, Drakoulis C, Triantos C, Zintzaras E, Bakalos G, Papatheodoridis G. On-treatment prediction of sustained response to peginterferon alfa-2a for HBeAg-negative chronic hepatitis B patients. Liver Int. 2014 Nov 4. doi: 10.1111/liv.12725. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25368957.

Zintzaras E, Miligkos M, Ziakas P, Balk EM, Mademtzoglou D, Doxani C, Mprotsis T, Gowri R, Xanthopoulou P, Mpoulimari I, Kokkali C, Dimoulou G, Rodopolou P, Stefanidis I, Kent DM, Hadjigeorgiou GM. Assessment of the Relative Effectiveness and Tolerability of Treatments of Type 2 Diabetes Mellitus: A Network Meta-analysis. Clin Ther. 2014 Oct 1;36(10):1443-1453.e9. doi: 10.1016/j.clinthera.2014.06.035. Epub 2014 Aug 8. Review. PubMed PMID: 25109773.

Zintzaras E, Ioannidis JP. HELOW: a program for testing extreme homogeneity in meta-analysis. Comput Methods Programs Biomed. 2014 Nov;117(2):383-6. doi:

10.1016/j.cmpb.2014.06.009. Epub 2014 Jun 23. PubMed PMID: 25023534.

Bouchlariotou S, Liakopoulos V, Giannopoulou M, Arampatzis S, Eleftheriadis T, Mertens PR, Zintzaras E, Messinis IE, Stefanidis I. Melatonin secretion is impaired in women with preeclampsia and an abnormal circadian blood pressure rhythm. Ren Fail. 2014 Aug;36(7):1001-7. doi: 10.3109/0886022X.2014.926216. Epub 2014 Jun 16. PubMed PMID: 24932757.

Stefanidis I, Kreuer K, Dardiotis E, Arampatzis S, Eleftheriadis T, Hadjigeorgiou GM, Zintzaras E, Mertens PR. Association between the interleukin-1β Gene (IL1B) C-511T polymorphism and the risk of diabetic nephropathy in type 2 diabetes: a candidate-gene association study. DNA Cell Biol. 2014 Jul;33(7):463-8. doi: 10.1089/dna.2013.2204. Epub 2014 May 19. PubMed PMID: 24839897.

Koutroumpas A, Giannoukas A, Zintzaras E, Exarchou E, Baliakos A, Makaritsis K, Sakkas LI. Erosive Hand Osteoarthritis is Associated with Subclinical Atherosclerosis and Endothelial Dysfunction. Int J Biomed Sci. 2013 Dec;9(4):217-23. PubMed PMID: 24711757; PubMed Central PMCID: PMC3884791.

Alexopoulos EI, Charitos G, Malakasioti G, Varlami V, Gourgoulianis K, Zintzaras E, Kaditis AG. Parental History of Adenotonsillectomy Is Associated with Obstructive Sleep Apnea Severity in Children with Snoring. J Pediatr. 2014 Feb 25. pii: S0022-3476(14)00027-4. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.01.021. [Epub ahead

of print] PubMed PMID: 24582010.

Kaditis AG, Gozal D, Khalyfa A, Kheirandish-Gozal L, Capdevila OS, Gourgoulianis K, Alexopoulos EI, Chaidas K, Bhattacharjee R, Kim J, Rodopoulou P, Zintzaras E. Variants in C-reactive protein and IL-6 genes and susceptibility to obstructive sleep apnea in children: a candidate-gene association study in European American and Southeast European populations. Sleep Med. 2013 Dec 4. pii: S1389- 9457(13)01993-X. doi: 10.1016/j.sleep.2013.08.795. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24380782.

Ziakas PD, Prodromou ML, El Khoury J, Zintzaras E, Mylonakis E. The role of TLR4 896 A>G and 1196 C>T in susceptibility to infections: a review and meta-analysis of genetic association studies. PLoS One. 2013 Nov 25;8(11):e81047. doi: 10.1371/journal.pone.0081047. PubMed PMID: 24282567; PubMed Central PMCID: PMC3840016.

Stefanidis I, Vainas A, Dardiotis E, Giannaki CD, Gourli P, Papadopoulou D, Vakianis P, Patsidis E, Eleftheriadis T, Liakopoulos V, Pournaras S, Sakkas GK, Zintzaras E, Hadjigeorgiou GM. Restless legs syndrome in hemodialysis patients: an epidemiologic survey in Greece. Sleep Med. 2013 Dec;14(12):1381-6. doi: 10.1016/j.sleep.2013.05.022. Epub 2013 Oct 10. PubMed PMID: 24210601.

Tanou K, Zintzaras E, Kaditis AG. Omalizumab therapy for allergic bronchopulmonary aspergillosis in children with cystic fibrosis: A synthesis of published evidence. Pediatr Pulmonol. 2013 Oct 25. doi: 10.1002/ppul.22937. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24167019.

Hadjigeorgiou GM, Doxani C, Miligkos M, Ziakas P, Bakalos G, Papadimitriou D, Mprotsis T, Grigoriadis N, Zintzaras E. A network meta-analysis of randomized controlled trials for comparing the effectiveness and safety profile of treatments with marketing authorization for relapsing multiple sclerosis. J Clin Pharm Ther. 2013 Aug 20. doi: 10.1111/jcpt.12090.

Bakalos G, Miligkos M, Doxani C, Mpoulimari I, Rodopoulou P, Zintzaras E. Assessing the relative effectiveness and tolerability of treatments in small cell lung cancer: A network meta-analysis. Cancer Epidemiol. 2013 Oct;37(5):675-82.

Mentzelopoulos SD, Malachias S, Chamos C, Konstantopoulos D, Ntaidou T, Papastylianou A, Kolliantzaki I, Theodoridi M, Ischaki H, Makris D, Zakynthinos E, Zintzaras E, Sourlas S, Aloizos S, Zakynthinos SG. Vasopressin, steroids, and epinephrine and neurologically favorable survival after in-hospital cardiac arrest: a randomized clinical trial. JAMA. 2013 Jul 17;310(3):270-9.

Doxani C, Voulgarelis M, Zintzaras E. MDR1 mRNA expression and MDR1 gene variants as predictors of response to chemotherapy in patients with acute myeloid leukaemia: a meta-analysis. Biomarkers. 2013 Aug;18(5):425-35.

Zintzaras E. Examining the stability of genetic risk effect as evidence accumulates in the context of meta-analysis. Comput Biol Med. 2013 Sep 1;43(9):1293-9. doi: 10.1016/j.compbiomed.2013.04.017. Epub 2013 May 14. PubMed PMID: 23768991.

Taliou A, Zintzaras E, Lykouras L, Francis K. An open-label pilot study of a formulation containing the anti-inflammatory flavonoid luteolin and its effects on behavior in children with autism spectrum disorders. Clin Ther. 2013 May;35(5):592- 602. doi: 10.1016/j.clinthera.2013.04.006. PubMed PMID: 23688534.

Daniil Z, Mollaki V, Malli F, Koutsokera A, Antoniou KM, Rodopoulou P, Gourgoulianis K, Zintzaras E, Vassilopoulos G. Polymorphisms and haplotypes in MyD88 are associated with the development of sarcoidosis: a candidate-gene association study. Mol Biol Rep. 2013 Jul;40(7):4281-6. doi: 10.1007/s11033-013-2513-7. Epub 2013 May 11. PubMed PMID: 23666053.

Tsaroucha A, Daniil Z, Malli F, Georgoulias P, Minas M, Kostikas K, Bargiota A, Zintzaras E, Gourgoulianis KI. Leptin, adiponectin, and ghrelin levels in female patients with asthma during stable and exacerbation periods. J Asthma. 2013 Mar;50(2):188-97. doi: 10.3109/02770903.2012.747101. Epub 2012 Dec 21. PubMed PMID: 23259727.

Papaioannou AI, Kastanis A, Malli F, Zakynthinos E, Minas M, Mpakarozi M, Moka S, Zintzaras E, Gourgoulianis KI, Daniil Z. Predicting short-term mortality in patients with pulmonary embolism: a simple model. Am J Med Sci. 2013 Jun;345(6):462-9. doi: 10.1097/MAJ.0b013e31826ca241. PubMed PMID: 23187295.

Zintzaras E. The power of generalized odds ratio in assessing association in genetic studies with known mode of inheritance. J Appl. Stat. 2012. DOI:10.1080/02664763.2012.722611

Zintzaras E, Ioannidis JPI. METRADISC-XL a program for meta-analysis of multidimensional ranked discovery oriented datasets including microarrays. Comput Methods Programs Biomed 2012. DOI: 10.1016/j.cmpb.2012.08.001.

Zintzaras E, Santos M. Performance of MAX test and degree of dominance index in predicting the mode of inheritance. Stat Appl Genet Mol Biol. 2012 Jun 27;11(4):Article 4. doi:

10.1515/1544-6115.1804. PubMed PMID: 22745022.

Papakostidou I, Dailiana ZH, Papapolychroniou T, Liaropoulos L, Zintzaras E, Karachalios TS, Malizos KN. Factors affecting the quality of life after total knee arthroplasties:a prospective study. BMC Musculoskelet Disord. 2012 Jun 29;13(1):116.

Zintzaras E, Papathanasiou A, Ziogas D, Voulgarelis M. The reporting quality of studies investigating the diagnostic accuracy of anti-CCP antibody in rheumatoid arthritis and its impact on diagnostic estimates. BMC Musculoskelet Disord. 2012 Jun 25;13(1):113.

Zintzaras E. Gamma-aminobutyric acid A receptor, α-2 (GABRA2) variants as individual markers for alcoholism: a meta-analysis. Psychiatr Genet. 2012 May 1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22555154.

Zintzaras E, Doxani C, Mprotsis T, Schmid CH, Hadjigeorgiou GM. Network analysis of randomized controlled trials in multiple sclerosis. Clin Ther. 2012 Apr;34(4):857-869.e9. Epub 2012 Mar 22.

Grika EP, Ziakas PD, Zintzaras E, Moutsopoulos HM, Vlachoyiannopoulos PG. Morbidity, Mortality, and Organ Damage in Patients with Antiphospholipid Syndrome. J Rheumatol. 2012 Jan 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22247356.

Michelakakis H, Xiromerisiou G, Dardiotis E, Bozi M, Vassilatis D, Kountra PM, Patramani G, Moraitou M, Papadimitriou D, Stamboulis E, Stefanis L, Zintzaras E,

Hadjigeorgiou GM. Evidence of an association between the scavenger receptor class B member 2 gene and Parkinson's disease. Mov Disord. 2012 Jan 5. doi: 10.1002/mds.24886. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22223122.

Zintzaras E, Santos M. Estimating the mode of inheritance in genetic association studies of qualitative traits based on the degree of dominance index. BMC Med Res Methodol. 2011 Dec 21;11(1):171. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22188898.

Zintzaras E, Doxani C, Rodopoulou P, Bakalos G, Ziogas DC, Ziakas P, Voulgarelis M. Variants of the MTHFR gene and susceptibility to acute lymphoblastic leukemia in children: A synthesis of genetic association studies. Cancer Epidemiol. 2011 Nov 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22094326.

Zintzaras E, Doxani C, Ziogas DC, Mprotsis T, Rodopoulou P, Karachalios T. Bone mineral density and genetic markers involved in three connected pathways (focal adhesion, actin cytoskeleton regulation and cell cycle): the CUMAGAS-BMD information system. Biomarkers. 2011 Dec;16(8):698-708. Epub 2011 Nov 8. PubMed PMID: 22066665.

Zdoukopoulos N, Doxani C, Messinis IE, Stefanidis I, Zintzaras E. Polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase (NOS3) gene in preeclampsia: a candidate-gene association study. BMC Pregnancy Childbirth. 2011 Nov 3;11:89. PubMed PMID: 22051068; PubMed Central PMCID: PMC3217889.

Papanikolaou J, Makris D, Saranteas T, Karakitsos D, Zintzaras E, Karabinis A, Kostopanagiotou G, Zakynthinos E. New insights into weaning from mechanical ventilation: left ventricular diastolic dysfunction is a key player. Intensive Care Med. 2011 Oct 6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21976188.

Zintzaras E. Is there evidence to claim or deny association between variants of the multidrug resistance gene (MDR1 or ABCB1) and inflammatory bowel disease? Inflamm Bowel Dis. 2011 Sep 1. doi: 10.1002/ibd.21728. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21887726.

Mentzelopoulos SD, Malachias S, Zintzaras E, Kokkoris S, Zakynthinos E, Makris D, Magira E, Markaki V, Roussos C, Zakynthinos SG. Intermittent recruitment with high-frequency oscillation/tracheal gas insufflation in ards. Eur Respir J. 2011 Sep 1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21885390.

Papandreou CN, Doxani C, Zdoukopoulos N, Vlachostergios PJ, Hatzidaki E, Bakalos G, Ziogas DC, Koufakis T, Zintzaras E. Evidence of Association Between Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and Susceptibility to Breast Cancer: A Candidate-Gene Association Study in a South-Eastern European Population. DNA Cell Biol. 2011 Aug 29. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21875371.

Vlachostergios PJ, Karasavvidou F, Patrikidou A, Voutsadakis IA, Kakkas G, Moutzouris G, Zintzaras E, Daliani DD, Melekos MD, Papandreou CN. p53 and Cyclooxygenase-2 Expression are Directly Associated with Cyclin D1 Expression in Radical Prostatectomy Specimens of Patients with Hormone-Naive Prostate Cancer. Pathol Oncol Res. 2011 Jul 23. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21786090.

Makris D, Manoulakas E, Komnos A, Papakrivou E, Tzovaras N, Hovas A, Zintzaras E, Zakynthinos E. Effect of pravastatin on the frequency of ventilator-associated pneumonia and on intensive care unit mortality: Open-label, randomized study. Crit Care Med. 2011 Jun 30.

Ziogas DC, Voulgarelis M, Zintzaras E. A network meta- analysis of randomized controlled trials of induction treatments in acute myeloid leukemia in the elderly. Clin Ther. 2011 Mar;33(3):254-79.

Danielides S, Mavragani C, Katsakoulas I, Zintzaras E, Drosos A, Vlachoyiannopoulos P, Moutsopoulos H. Increased prevalence of anti-thyroid antibodies in patients with limited scleroderma. Scand J Rheumatol. 2011 Mar 21.

Karachalios T, Hantes M, Zintzaras E. Do physical diagnostic tests accurately detect meniscal tears? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Jul;19(7):1226-7.

Zintzaras E, Kowald A. A mathematical model of HIV dynamics in the presence of a rescuing virus with replication deficiency. Theory Biosci. 2011 Jun;130(2):127-34.

Zintzaras E, Doxani C, Koufakis T, Kastanis A, Rodopoulou P, Karachalios T. Synopsis and meta-analysis of genetic association studies in osteoporosis for the focal adhesion family genes: the CUMAGAS-OSTEOporosis information system. BMC Med. 2011 Jan 26;9(1):9. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21269451.

Liakopoulos A, Foka A, Vourli S, Zerva L, Tsiapara F, Protonotariou E, Dailiana Z, Economou M, Papoutsidou E, Koutsia-Carouzou C, Anastassiou ED, Diza E, Zintzaras E, Spiliopoulou I, Petinaki E. Aminoglycoside-resistant staphylococci in Greece: prevalence and resistance mechanisms. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jan 9. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21222013.

Zintzaras E. Is catechol-O-methyl transferase 472G/A gene polymorphism a marker associated with alcoholism? Psychiatr Genet. 2010 Nov 2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21048527.

Kitsios GD, Zintzaras E. An NOS3 Haplotype is Protective against Hypertension in a Caucasian Population. Int J Hypertens. 2010 Mar 25;2010:865031. PubMed PMID: 20981307; PubMed Central PMCID: PMC2958494.

Karachalios T, Zibis AH, Zintzaras E, Bargiotas K, Karantanas AH, Malizos KN. An anatomical update on the morphologic variations of s1 and s2. Orthopedics. 2010 Oct 11;33(10). doi: 10.3928/01477447-20100826-12. PubMed PMID: 20954663.

Zintzaras E, Santos M, Szathmary E. Selfishness versus functional cooperation in a stochastic protocell model. J Theor Biol. 2010 Dec 21;267(4):605-13. Epub 2010 Sep 17. PubMed PMID: 20837027.

Minas M, Koukosias N, Zintzaras E, Kostikas K, Gourgoulianis KI. Prevalence of chronic diseases and morbidity in primary health care in central Greece: An epidemiological study. BMC Health Serv Res. 2010 Aug 28;10:252. PubMed PMID: 20799979; PubMed Central PMCID: PMC2939599.

Zintzaras E, Grammatikou M, Kitsios GD, Doxani C, Zdoukopoulos N, Papandreou C. Polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene in breast cancer: a genetic association study and meta-analysis. J Hum Genet. 2010 Aug 19. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20720556.

Kaditis AG, Alexopoulos EI, Evangelopoulos K, Kostadima E, Varlami V, Boultadakis E, Liakos N, Zakynthinos E, Zintzaras E, Gourgoulianis K. Correlation of urinary excretion of sodium with severity of sleep-disordered breathing in children: A preliminary study. Pediatr Pulmonol. 2010 Jul 20. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20648668.

Zintzaras E. The generalized odds ratio as a measure of genetic risk effect in the analysis and meta-analysis of association studies. Stat Appl Genet Mol Biol 2010; Vol. 9: Iss. 1, Article 21.

Zintzaras E. Impact of Hardy-Weinberg equilibrium deviation on allele-based risk effect of genetic association studies and meta-analysis. Eur J Epidemiol. 2010 Jun 5. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20526652.

Karaiskos D, Mavragani CP, Sinno MH, Dechelotte P,

Zintzaras E, Skopouli FN, Fetissov SO, Moutsopoulos HM. Psychopathological and personality features in primary Sjogren's syndrome--associations with autoantibodies to neuropeptides. Rheumatology (Oxford). 2010 Jun 4. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20525741.

Kaditis AG, Alexopoulos EI, Karathanasi A, Ntamagka G, Oikonomidi S, Kiropoulos TS, Zintzaras E, Gourgoulianis K. Adiposity and low-grade systemic inflammation modulate matrix metalloproteinase-9 levels in Greek children with sleep apnea. Pediatr Pulmonol. 2010 May 17;45(7):693-699.

Kitsios GD, Stefanidis I, Zintzaras E. Lack of Association Between Common Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Haplotypes and Left Ventricular Hypertrophy in Hypertension. DNA Cell Biol. 2010 May 18. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20482221.

Anagnostopoulos I, Zinzaras E, Alexiou I, Papathanasiou AA, Davas E, Koutroumpas A, Barouta G, Sakkas LI. The prevalence of rheumatic diseases in central Greece: a population survey. BMC Musculoskelet Disord. 2010 May 26;11(1):98. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20504294.

Zintzaras E, Kowald A. Forest classification trees and forest support vector machines algorithms: Demonstration using microarray data. Comput Biol Med. 2010 May;40(5):519-24. Epub 2010 Apr 15. PubMed PMID: 20398898.

Laskari K, Zintzaras E, Tzioufas AG. Ovarian function is preserved in women with severe systemic lupus erythematosus after a 6-month course of cyclophosphamide followed by mycophenolate mofetil. Clin Exp Rheumatol. 2010 Jan- Feb;28(1):83-6. PubMed PMID: 20346244.

Zintzaras E, Kitsios GD, Ziogas DC, Rodopoulou P, Karachalios T. Field synopsis and synthesis of genetic association studies in osteoarthritis: the CUMAGAS-OSTEO information system. Am J Epidemiol. 2010 Apr 15;171(8):851-8. Epub 2010 Mar 17. PubMed PMID: 20237151.

Zintzaras E, Kitsios GD, Papathanasiou AA, Konitsiotis S, Miligkos M, Rodopoulou P, Hadjigeorgiou GM. Randomized trials of dopamine agonists in restless legs syndrome: a systematic review, quality assessment, and meta-analysis. Clin Ther. 2010 Feb;32(2):221-37. PubMed PMID: 20206780.

Kaditis A, Gozal D, Snow AB, Kheirandish-Gozal L, Alexopoulos E, Varlami V, Papathanasiou AA, Capdevila OS, Bhattacharjee R, Kim J, Gourgoulianis K, Zintzaras E. Uric acid excretion in North American and Southeast European children with obstructive sleep apnea. Sleep Med. 2010 May;11(5):489-93. Epub 2010 Feb 23. PubMed PMID: 20181522.

Kaditis A, Alexopoulos E, Ntamagka G, Chaidas K, Karathanasi A, Gougoura S, Papathanasiou AA, Liakos P, Zintzaras E, Gourgoulianis K. Serum nitrite and nitrate levels in children with obstructive sleep-disordered breathing. Sleep Med. 2010 Mar;11(3):258-62. Epub 2010 Feb 13. PubMed PMID: 20153977.

Keranis E, Makris D, Rodopoulou P, Martinou H, Papamakarios G, Daniil Z, Zintzaras E, Gourgoulianis KI. Impact of dietary shift to higher antioxidant foods in COPD: A Randomized Trial. Eur Respir J. 2010 Feb 11. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20150206.

Kaditis AG, Kalampouka E, Hatzinikolaou S, Lianou L, Papaefthimiou M, Gartagani-Panagiotopoulou P, Zintzaras E, Chrousos G. Associations of tonsillar hypertrophy and snoring with history of wheezing in childhood. Pediatr Pulmonol. 2010 Mar;45(3):275-80. PubMed PMID: 20131382.

Zintzaras E. Genetic variants of homocysteine/folate metabolism pathway and risk of inflammatory bowel disease: a synopsis and meta-analysis of genetic association studies. Biomarkers. 2010 Feb;15(1):69-79. PubMed PMID: 20085490.

Kitsios GD, Zintzaras E. Synopsis and data synthesis of genetic association studies in hypertension for the adrenergic receptor family genes: the CUMAGAS-HYPERT database. Am J Hypertens. 2010 Mar;23(3):305-13. Epub 2009 Dec 31. PubMed PMID: 20044737.

Papathanasiou AA, Zintzaras E. Assessing the quality of reporting of observational studies in cancer. Ann Epidemiol. 2010 Jan;20(1):67-73. PubMed PMID: 20006277.

Partsinevelou A, Zintzaras E. Quality of reporting of randomized controlled trials in polycystic ovary syndrome. Trials. 2009 Nov 20;10:106. PubMed PMID: 19930576; PubMed Central PMCID: PMC2788535.

Kaditis AG, Lianou L, Hatzinikolaou S, Kalampouka E, Gartagani-Panayiotopoulou P, Zintzaras E, Chrousos G. Tonsillar size in 2- to 14-year-old children with and without snoring. Pediatr Pulmonol. 2009 Dec;44(12):1216-22. PubMed PMID: 19911362.

Zintzaras E. Glutathione S-transferase M1 and T1 genes and susceptibility to chronic myeloid leukemia: a meta-analysis. Genet Test Mol Biomarkers. 2009 Dec;13(6):791-7. PubMed PMID: 19860557.

Stefanidis I, Kytoudis K, Papathanasiou AA, Zaragotas D, Melistas L, Kitsios GD, Yiannakouris N, Zintzaras E. XbaI GLUT1 gene polymorphism and the risk of type 2 diabetes

with nephropathy. Dis Markers. 2009;27(1):29-35. PubMed PMID: 19822956.

Zintzaras E, Papathanasiou AA, Stefanidis I. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and diabetic nephropathy: a HuGE review and meta-analysis. Genet Med. 2009 Oct;11(10):695-706. PubMed PMID: 19773668.

Kitsios GD, Zintzaras E. Genome-wide association studies: hypothesis-"free" or "engaged"? Transl Res. 2009 Oct;154(4):161-4. Epub 2009 Jul 29. PubMed PMID: 19766959.

Mavragani CP, Danielides S, Zintzaras E, Vlachoyiannopoulos PG, Moutsopoulos HM. Antithyroid antibodies in antiphospholipid syndrome: prevalence and clinical associations. Lupus. 2009 Oct;18(12):1096-9. PubMed PMID: 19762385.

Mollaki V, Georgiadis T, Tassidou A, Ioannou M, Daniil Z, Koutsokera A, Papathanassiou AA, Zintzaras E, Vassilopoulos G. Polymorphisms and haplotypes in TLR9 and MYD88 are associated with the development of Hodgkin's lymphoma: a candidate-gene association study. J Hum Genet. 2009 Nov;54(11):655-9. Epub 2009 Sep 11. PubMed PMID: 19745833.

Zintzaras E, Kitsios GD. Synopsis and synthesis of candidate- gene association studies in chronic lymphocytic leukemia: the CUMAGAS-CLL information system. Am J Epidemiol. 2009 Sep 15;170(6):671-8. Epub 2009 Aug 21. PubMed PMID: 19700502.

Zintzaras E, Ziogas DC, Kitsios GD, Papathanasiou AA, Lau J, Raman G. MTHFR gene polymorphisms and response to chemotherapy in colorectal cancer: a meta-analysis. Pharmacogenomics. 2009 Aug;10(8):1285-94. PubMed PMID: 19663673.

Kitsios GD, Zintzaras E. Genomic convergence of genome- wide investigations for complex traits. Ann Hum Genet. 2009 Sep;73(Pt 5):514-9. Epub 2009 Jul 9. PubMed PMID: 19604225.

Zintzaras E. Inhibin alpha gene and susceptibility to premature ovarian failure: a data synthesis. Mol Hum Reprod. 2009 Sep;15(9):551-5. Epub 2009 Jun 19. PubMed PMID: 19542176.

Zintzaras E, Kitsios GD, Triposkiadis F, Lau J, Raman G. APOE gene polymorphisms and response to statin therapy. Pharmacogenomics J. 2009 Aug;9(4):248-57. Epub 2009 Jun 16. PubMed PMID: 19529002.

Ziogas DC, Zintzaras E. Analysis of the quality of reporting of randomized controlled trials in acute and chronic myeloid leukemia, and myelodysplastic syndromes as governed by the CONSORT statement. Ann Epidemiol. 2009 Jul;19(7):494- 500. PubMed PMID: 19523596.

Kitsios G, Zintzaras E. ACE (I/D) polymorphism and response to treatment in coronary artery disease: a comprehensive database and meta-analysis involving study quality evaluation. BMC Med Genet. 2009 Jun 4;10:50. PubMed PMID: 19497121; PubMed Central PMCID: PMC2700093.

Zintzaras E, Zdoukopoulos N. A field synopsis and meta- analysis of genetic association studies in peripheral arterial disease: The CUMAGAS-PAD database. Am J Epidemiol.

2009 Jul 1;170(1):1-11. Epub 2009 May 12. PubMed PMID: 19435865.

Kaditis AG, Alexopoulos E, Chaidas K, Ntamagka G, Karathanasi A, Tsilioni I, Kiropoulos TS, Zintzaras E, Gourgoulianis K. Urine concentrations of cysteinyl leukotrienes in children with obstructive sleep-disordered breathing. Chest. 2009 Jun;135(6):1496-501. Epub 2009 Jan 13. PubMed PMID: 19141528.

Zintzaras E, Rodopoulou P, Sakellaridis N. Variants of the arachidonate 5-lipoxygenase-activating protein (ALOX5AP) gene and risk of stroke: a HuGE gene-disease association review and meta-analysis. Am J Epidemiol. 2009 Mar 1;169(5):523-32. Epub 2009 Jan 6. PubMed PMID: 19126581.

Karaiskos D, Mavragani CP, Makaroni S, Zinzaras E, Voulgarelis M, Rabavilas A, Moutsopoulos HM. Stress, coping strategies and social support in patients with primary

Sjogren's syndrome prior to disease onset: a retrospective case-control study. Ann Rheum Dis. 2009 Jan;68(1):40-6.

Zintzaras E, Dahabreh IJ, Giannouli S, Voulgarelis M, Moutsopoulos HM. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis of dosage regimens. Clin Ther. 2008 Nov;30(11):1939-55. PubMed PMID: 19108784.

Tsezou A, Poultsides L, Kostopoulou F, Zintzaras E, Satra M, Kitsiou-Tzeli S, Malizos KN. Influence of interleukin 1alpha (IL-1alpha), IL-4, and IL-6 polymorphisms on genetic susceptibility to chronic osteomyelitis. Clin Vaccine Immunol. 2008 Dec;15(12):1888-90. Epub 2008 Oct 29. PubMed PMID: 18971305; PubMed Central PMCID: PMC2593176.

Sakkas GK, Karatzaferi C, Zintzaras E, Giannaki CD, Liakopoulos V, Lavdas E, Damani E, Liakos N, Fezoulidis I, Koutedakis Y, Stefanidis I. Liver fat, visceral adiposity, and sleep disturbances contribute to the development of insulin resistance and glucose intolerance in nondiabetic dialysis patients. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008 Dec;295(6):R1721-9. Epub 2008 Oct 1. PubMed PMID: 18832089.

Vlachoyiannopoulos PG, Toya SP, Katsifis G, Zintzaras E, Tzioufas AG, Moutsopoulos HM. Upregulation of antiphospholipid antibodies following cyclophosphamide therapy in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol. 2008 Sep;35(9):1768-75. Epub 2008 Jul 15. PubMed PMID: 18634157.

Kaditis AG, Gourgoulianis K, Tsoutsou P, Papaioannou AI, Fotiadou A, Messini C, Samaras K, Piperi M, Gissaki D, Zintzaras E, Molyvdas AP. Spirometric values in Gypsy (Roma) children. Respir Med. 2008 Sep;102(9):1321-8. Epub 2008 Jul 7. PubMed PMID: 18606531.

Zintzaras E, Lau J. Synthesis of genetic association studies for pertinent gene-disease associations requires appropriate methodological and statistical approaches. J Clin Epidemiol. 2008 Jul;61(7):634-45. PubMed PMID: 18538260.

Zintzaras E, Raman G, Kitsios G, Lau J. Angiotensin- converting enzyme insertion/deletion gene polymorphic

variant as a marker of coronary artery disease: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2008 May 26;168(10):1077-89. PubMed PMID: 18504336.

Dardiotis E, Hadjigeorgiou GM, Dardioti M, Scarmeas N, Paterakis K, Aggelakis K, Komnos A, Tasiou A, Xiromerisiou G, Gabranis I, Zintzaras E, Papadimitriou A, Karantanas A. Alpha-1 antichymotrypsin gene signal peptide a/t polymorphism and primary intracerebral hemorrhage. Eur Neurol. 2008;59(6):307-14. Epub 2008 Apr 11. PubMed PMID: 18408372.

Zintzaras E. Variance estimation of allele-based odds ratio in the absence of Hardy-Weinberg equilibrium. Eur J Epidemiol. 2008;23(5):323-6. PubMed PMID: 18404407.

Trikalinos TA, Salanti G, Zintzaras E, Ioannidis JP. Meta- analysis methods. Adv Genet. 2008;60:311-34. PubMed PMID: 18358326.

Zintzaras E, Giannouli S, Rodopoulou P, Voulgarelis M. The role of MTHFR gene in multiple myeloma. J Hum Genet. 2008;53(6):499-507. Epub 2008 Mar 19. PubMed PMID: 18350248.

Zintzaras E. Classification tree based protein structure distances for testing sequence-structure correlation. Comput Biol Med. 2008 Apr;38(4):469-74. Epub 2008 Mar 4. PubMed PMID: 18313041.

Zdoukopoulos N, Zintzaras E. Genetic risk factors for placental abruption: a HuGE review and meta-analysis. Epidemiology. 2008 Mar;19(2):309-23. PubMed PMID: 18277167.

Gerogianni I, Papala M, Klapsa D, Zinzaras E, Petinaki E, Gourgoulianis KI. Whole-blood interferon-gamma assay for the diagnosis of tuberculosis infection in an unselected Greek population. Respirology. 2008 Mar;13(2):270-4. PubMed PMID: 18339027.

Zintzaras E, Lau J. Trends in meta-analysis of genetic association studies. J Hum Genet. 2008;53(1):1-9. Epub 2007 Dec 12. PubMed PMID: 18071627.

Speletas M, Liadaki K, Kalala F, Daiou C, Katodritou E, Mandala E, Korantzis I, Ritis K, Zintzaras E, Germenis AE. TLR4 single nucleotide polymorphisms and thrombosis risk in patients with myeloproliferative disorders. Thromb Res. 2008;122(1):27-32. Epub 2007 Nov 14. PubMed PMID: 17999935.

Zintzaras E, Ioannidis JP. Meta-analysis for ranked discovery datasets: theoretical framework and empirical demonstration for microarrays. Comput Biol Chem. 2008 Feb;32(1):38-46. Epub 2007 Sep 14. PubMed PMID: 17988949.

Mavragani CP, Yiannakouris N, Zintzaras E, Melistas L, Ritis K, Skopouli FN. Analysis of SAA1 gene polymorphisms in the Greek population: rheumatoid arthritis and FMF patients relative to normal controls. Homogeneous distribution and low incidence of AA amyloidosis. Amyloid. 2007 Dec;14(4):271-5. PubMed PMID: 17968686.

Hadjigeorgiou GM, Stefanidis I, Dardiotis E, Aggellakis K, Sakkas GK, Xiromerisiou G, Konitsiotis S, Paterakis K, Poultsidi A, Tsimourtou V, Ralli S, Gourgoulianis K, Zintzaras E. Low RLS prevalence and awareness in central

Greece: an epidemiological survey. Eur J Neurol. 2007 Nov;14(11):1275-80. PubMed PMID: 17956448.

Zintzaras E. Maternal gene polymorphisms involved in folate metabolism and risk of Down syndrome offspring: a meta- analysis. J Hum Genet. 2007;52(11):943-53. Epub 2007 Oct 13. PubMed PMID: 17934692.

Zintzaras E, Uhlig K, Koukoulis GN, Papathanasiou AA, Stefanidis I. Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism as a risk factor for diabetic nephropathy: a meta-analysis. J Hum Genet. 2007;52(11):881-90. Epub 2007 Sep 6. PubMed PMID: 17805475.

Zintzaras E, Sakelaridis N. Is 472G/A catechol-O-methyl- transferase gene polymorphism related to panic disorder? Psychiatr Genet. 2007 Oct;17(5):267-73. PubMed PMID: 17728665.

Daniil ZD, Zintzaras E, Kiropoulos T, Papaioannou AI, Koutsokera A, Kastanis A, Gourgoulianis KI. Discrimination of exudative pleural effusions based on multiple biological parameters. Eur Respir J. 2007 Nov;30(5):957-64. Epub 2007 Aug 9. PubMed PMID: 17690119.

Kaditis AG, Alexopoulos EI, Hatzi F, Karadonta I, Chaidas K, Gourgoulianis K, Zintzaras E, Syrogiannopoulos GA. Adiposity in relation to age as predictor of severity of sleep apnea in children with snoring. Sleep Breath. 2008 Mar;12(1):25-31. PubMed PMID: 17684780.

Kitsios G, Zintzaras E. Genetic variation associated with ischemic heart failure: a HuGE review and meta-analysis. Am J Epidemiol. 2007 Sep 15;166(6):619-33. Epub 2007 Jul 21. PubMed PMID: 17644825.

Zintzaras E, Kitsios G, Kent D, Camp NJ, Atwood L, Hopkins PN, Hunt SC. Genome-wide scans meta-analysis for pulse pressure. Hypertension. 2007 Sep;50(3):557-64. Epub 2007 Jul 16. PubMed PMID: 17635856.

Gogou E, Kerenidi T, Chamos V, Zintzaras E, Gourgoulianis KI. Mesothelioma mortality in Greece from 1983 to 2003. Int J Clin Pract. 2009 Jun;63(6):944-8. Epub 2007 Jun 15.

PubMed PMID: 17573841.

Zintzaras E. Brain-derived neurotrophic factor gene polymorphisms and schizophrenia: a meta-analysis. Psychiatr Genet. 2007 Apr;17(2):69-75. PubMed PMID: 17413445.

Tsibouris P, Zintzaras E, Lappas C, Moussia M, Tsianos G, Galeas T, Potamianos S. High-dose pantoprazole continuous infusion is superior to somatostatin after endoscopic hemostasis in patients with peptic ulcer bleeding. Am J Gastroenterol. 2007 Jun;102(6):1192-9. Epub 2007 Mar 22. PubMed PMID: 17378909.

Zintzaras E, Kaditis AG. Sleep-disordered breathing and blood pressure in children: a meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Feb;161(2):172-8. PubMed PMID:

17283303.

Zintzaras E, Rodopoulou P, Koukoulis GN. BsmI, TaqI, ApaI and FokI polymorphisms in the vitamin D receptor (VDR) gene and the risk of osteoporosis: a meta-analysis. Dis Markers. 2006;22(5-6):317-26. PubMed PMID: 17264402.

Ioannidis JP, Ng MY, Sham PC, Zintzaras E, Lewis CM, Deng HW, Econs MJ, Karasik D, Devoto M, Kammerer CM, Spector T, Andrew T, Cupples LA, Duncan EL, Foroud T, Kiel DP, Koller D, Langdahl B, Mitchell BD, Peacock M, Recker R, Shen H, Sol-Church K, Spotila LD, Uitterlinden AG, Wilson SG, Kung AW, Ralston SH. Meta-analysis of genome-wide scans provides evidence for sex- and site- specific regulation of bone mass. J Bone Miner Res. 2007 Feb;22(2):173-83. PubMed PMID: 17228994.

Thriskos P, Zintzaras E, Germenis A. DHLAS: A web-based information system for statistical genetic analysis of HLA population data. Comput Methods Programs Biomed. 2007 Mar;85(3):267-72. Epub 2006 Dec 28. PubMed PMID: 17196296.

Zintzaras E, Kitsios G, Stefanidis I. Response to Endothelial Nitric Oxide Synthase Polymorphisms and Susceptibility to Hypertension: Genotype Versus Haplotype Analysis. Hypertension. 2006 Nov 6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 17088443.

Cherouvim EP, Zintzaras E, Boki KA, Moutsopoulos HM, Manoussakis MN. Infliximab Therapy for Patients With Active and Refractory Spondyloarthropathies at the Dose of 3 mg/kg: A 20-Month Open Treatment. J Clin Rheumatol. 2004 Aug;10(4):162-168. PubMed PMID: 17043505.

Zintzaras E, Kitsios G. Identification of chromosomal regions linked to premature myocardial infarction: a meta-analysis of whole-genome searches. J Hum Genet. 2006;51(11):1015-21. Epub 2006 Sep 22. PubMed PMID: 17024316.

Ioannidis JP, Trikalinos TA, Zintzaras E. Extreme between- study homogeneity in meta-analyses could offer useful insights. J Clin Epidemiol. 2006 Oct;59(10):1023-32. Epub 2006 Aug 7. PubMed PMID: 16980141.

Zintzaras E, Kitsios G, Stefanidis I. Endothelial NO synthase gene polymorphisms and hypertension: a meta-analysis. Hypertension. 2006 Oct;48(4):700-10. Epub 2006 Aug 28. PubMed PMID: 16940230.

Alexopoulos EI, Kostadima E, Pagonari I, Zintzaras E, Gourgoulianis K, Kaditis AG. Association between primary nocturnal enuresis and habitual snoring in children. Urology. 2006 Aug;68(2):406-9. PubMed PMID: 16904463.

Yannovits N, Zintzaras E, Pouli A, Koukoulis G, Lyberi S, Savari E, Potamianos S, Triposkiadis F, Stefanidis I, Zartaloudis E, Benakis A. A bioequivalence study of levothyroxine tablets versus an oral levothyroxine solution in healthy volunteers. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2006 Apr-Jun;31(2):73-8. PubMed PMID: 16898074.

Zintzaras E, Koufakis T, Ziakas PD, Rodopoulou P, Giannouli S, Voulgarelis M. A meta-analysis of genotypes and haplotypes of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms in acute lymphoblastic leukemia. Eur J Epidemiol. 2006;21(7):501-10. Epub 2006 Aug 9. PubMed PMID: 16897583.

Zintzaras E, Bai M, Douligeris C, Kowald A, Kanavaros P. A tree-based decision rule for identifying profile groups of cases without predefined classes: application in diffuse large B-cell lymphomas. Comput Biol Med. 2007 May;37(5):637-41. Epub 2006 Aug 8. PubMed PMID: 16895724.

Zintzaras E, Kitsios G, Harrison GA, Laivuori H, Kivinen K, Kere J, Messinis I, Stefanidis I, Ioannidis JP. Heterogeneity- based genome search meta-analysis for preeclampsia. Hum Genet. 2006 Oct;120(3):360-70. Epub 2006 Jul 26. PubMed PMID: 16868762.

Kapsoritakis AN, Psychos AK, Sfiridaki A, Zintzaras E, Potamianos SP. Finger clubbing and erythropoietin serum levels in active IBD. Inflamm Bowel Dis. 2006 Jun;12(6):535- 6. PubMed PMID: 16775499.

Zintzaras E. Association of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) polymorphisms with genetic susceptibility to gastric cancer: a meta-analysis. J Hum Genet. 2006;51(7):618-24. Epub 2006 Jun 7. PubMed PMID: 16758123.

Zintzaras E. C677T and A1298C methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms in schizophrenia, bipolar disorder and depression: a meta-analysis of genetic association studies. Psychiatr Genet. 2006 Jun;16(3):105-15. PubMed PMID: 16691128.

Zintzaras E. Methylenetetrahydrofolate reductase gene and susceptibility to breast cancer: a meta-analysis. Clin Genet. 2006 Apr;69(4):327-36. PubMed PMID: 16630166.

Zintzaras E, Germenis AE. Performance of antibodies against tissue transglutaminase for the diagnosis of celiac disease: meta-analysis. Clin Vaccine Immunol. 2006 Feb;13(2):187- 92. PubMed PMID: 16467324; PubMed Central PMCID: PMC1391934.

Zafiriou E, Angelopoulos NV, Zintzaras E, Rallis E, Roussaki-Schulze AV. Psychiatric factors in patients with sensitive skin. Drugs Exp Clin Res. 2005;31 Suppl:25-30. PubMed PMID: 16444909.

Roussaki-Schulze AV, Zafiriou E, Nikoulis D, Klimi E, Rallis E, Zintzaras E. Objective biophysical findings in patients with sensitive skin. Drugs Exp Clin Res. 2005;31 Suppl:17- 24. PubMed PMID: 16444908.

Zintzaras E, Stefanidis I, Santos M, Vidal F. Do alcohol- metabolizing enzyme gene polymorphisms increase the risk of alcoholism and alcoholic liver disease? Hepatology. 2006 Feb;43(2):352-61. PubMed PMID: 16440362.

Zintzaras E, Brown NP, Kowald A. Non-parametric classification of protein secondary structures. Comput Biol Med. 2006 Feb;36(2):145-56. Epub 2005 Jan 19. PubMed PMID: 16389074.

Zintzaras E, Voulgarelis M, Moutsopoulos HM. The risk of lymphoma development in autoimmune diseases: a meta- analysis. Arch Intern Med. 2005 Nov 14;165(20):2337-44. PubMed PMID: 16287762.

Hadjigeorgiou GM, Paterakis K, Dardiotis E, Dardioti M, Aggelakis K, Tasiou A, Xiromerisiou G, Komnos A, Zintzaras E, Scarmeas N, Papadimitriou A, Karantanas A. IL- 1RN and IL-1B gene polymorphisms and cerebral hemorrhagic events after traumatic brain injury. Neurology. 2005 Oct 11;65(7):1077-82. PubMed PMID: 16217062.

Triposkiadis F, Sitafidis G, Kostoulas J, Skoularigis J, Zintzaras E, Fezoulidis I. Carotid plaque composition in

stable and unstable coronary artery disease. Am Heart J. 2005 Oct;150(4):782-9. PubMed PMID: 16209982.

Trikalinos TA, Karvouni A, Zintzaras E, Ylisaukko-oja T, Peltonen L, J+νrvel+ν I, Ioannidis JP. A heterogeneity-based genome search meta-analysis for autism-spectrum disorders. Mol Psychiatry. 2006 Jan;11(1):29-36. PubMed PMID: 16189507.

Kotoula MG, Koukoulis GN, Zintzaras E, Karabatsas CH, Chatzoulis DZ. Metabolic control of diabetes is associated with an improved response of diabetic retinopathy to panretinal photocoagulation. Diabetes Care. 2005 Oct;28(10):2454-7. PubMed PMID: 16186279.

Zintzaras E, Hadjigeorgiou GM. The role of G196A polymorphism in the brain-derived neurotrophic factor gene in the cause of Parkinson's disease: a meta-analysis. J Hum Genet. 2005;50(11):560-6. Epub 2005 Sep 20. PubMed PMID: 16172806.

Efstathiadou Z, Koukoulis G, Stakias N, Challa A, Zintzaras E, Tsatsoulis A. Correlation of estrogen receptor beta gene polymorphisms with spinal bone mineral density in peri- and post-menopausal Greek women. Maturitas. 2006 Mar 20;53(4):380-5. Epub 2005 Aug 24. PubMed PMID: 16125346.

Ziakas PD, Giannouli S, Zintzaras E, Tzioufas AG, Voulgarelis M. Lupus thrombocytopenia: clinical implications and prognostic significance. Ann Rheum Dis. 2005 Sep;64(9):1366-9. PubMed PMID: 16100344; PubMed Central PMCID: PMC1755663.

Daponte A, Pournaras S, Zintzaras E, Kallitsaris A, Lialios G, Maniatis AN, Messinis IE. The value of a single combined measurement of VEGF, glycodelin, progesterone, PAPP-A, HPL and LIF for differentiating between ectopic and abnormal intrauterine pregnancy. Hum Reprod. 2005 Nov;20(11):3163- 6. Epub 2005 Jul 29. PubMed PMID: 16055453.

Zintzaras E. Statistical aspects of bioequivalence testing between two medicinal products. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2005 Jan-Jun;30(1-2):41-6. PubMed PMID: 16010860.

Zintzaras E, Ioannidis JP. HEGESMA: genome search meta- analysis and heterogeneity testing. Bioinformatics. 2005 Sep 15;21(18):3672-3. Epub 2005 Jun 14. PubMed PMID: 15955784.

Zintzaras E, Chatzoulis DZ, Karabatsas CH, Stefanidis I. The relationship between C677T methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism and retinopathy in type 2 diabetes: a meta-analysis. J Hum Genet. 2005;50(6):267-75. Epub 2005 May 18. PubMed PMID: 15902512.

Patsopoulos NA, Ntzani EE, Zintzaras E, Ioannidis JP. CYP2D6 polymorphisms and the risk of tardive dyskinesia in schizophrenia: a meta-analysis. Pharmacogenet Genomics. 2005 Mar;15(3):151-8. PubMed PMID: 15861039.

Fountoulaki K, Dimopoulos V, Giannakoulis J, Zintzaras E, Triposkiadis F. Left ventricular mass and mechanics in mild- to-moderate hypertension: effect of nebivolol versus telmisartan. Am J Hypertens. 2005 Feb;18(2 Pt 1):171-7. PubMed PMID: 15752943.

Zintzaras E, Stefanidis I. Association between the GLUT1 gene polymorphism and the risk of diabetic nephropathy: a meta-analysis. J Hum Genet. 2005;50(2):84-91. Epub 2005 Jan 29. PubMed PMID: 15682272.

Kaditis AG, Alexopoulos EI, Kostadima E, Kaditis DG, Pastaka C, Zintzaras E, Gourgoulianis K. Comparison of blood pressure measurements in children with and without habitual snoring. Pediatr Pulmonol. 2005 May;39(5):408-14. PubMed PMID: 15666367.

Santos M, Zintzaras E, Szathmary E. Recombination in primeval genomes: a step forward but still a long leap from maintaining a sizable genome. J Mol Evol. 2004 Oct;59(4):507-19. PubMed PMID: 15638462.

Zintzaras E, Ioannidis JP. Heterogeneity testing in meta- analysis of genome searches. Genet Epidemiol. 2005 Feb;28(2):123-37. PubMed PMID: 15593093.

Kaditis AG, Alexopoulos EI, Kalampouka E, Kostadima E, Germenis A, Zintzaras E, Gourgoulianis K. Morning levels of C-reactive protein in children with obstructive sleep- disordered breathing. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Feb 1;171(3):282-6. Epub 2004 Nov 19. PubMed PMID: 15557130.

Yiannaki EE, Zintzaras E, Analatos A, Theodoridou C, Dalekos GN, Germenis AE. Evaluation of a microsphere- based flow cytometric assay for diagnosis of celiac disease. J Immunoassay Immunochem. 2004;25(4):345-57. PubMed PMID: 15552589.

Kaditis AG, Alexopoulos EI, Kalampouka E, Kostadima E, Angelopoulos N, Germenis A, Zintzaras E, Gourgoulianis K. Morning levels of fibrinogen in children with sleep-disordered breathing. Eur Respir J. 2004 Nov;24(5):790-7. PubMed PMID: 15516674.

Zintzaras E, Hadjigeorgiou GM. Association of paraoxonase 1 gene polymorphisms with risk of Parkinson's disease: a meta-analysis. J Hum Genet. 2004;49(9):474-81. Epub 2004 Aug 4. PubMed PMID: 15368102.

Margos PN, Moyssakis IE, Tzioufas AG, Zintzaras E, Moutsopoulos HM. Impaired elastic properties of ascending aorta in patients with giant cell arteritis. Ann Rheum Dis. 2005 Feb;64(2):253-6. Epub 2004 Jul 1. PubMed PMID: 15231510; PubMed Central PMCID: PMC1755349.

Dafopoulos K, Kotsovassilis CG, Milingos S, Kallitsaris A, Galazios G, Zintzaras E, Sotiros P, Messinis IE. Changes in pituitary sensitivity to GnRH in estrogen-treated post- menopausal women: evidence that gonadotrophin surge attenuating factor plays a physiological role. Hum Reprod. 2004 Sep;19(9):1985-92. Epub 2004 Jun 30. PubMed PMID: 15229199.

Manoussakis MN, Georgopoulou C, Zintzaras E, Spyropoulou M, Stavropoulou A, Skopouli FN, Moutsopoulos HM. Sjogren's syndrome associated with systemic lupus erythematosus: clinical and laboratory profiles and comparison with primary Sj+?gren's syndrome. Arthritis

Rheum. 2004 Mar;50(3):882-91. PubMed PMID: 15022331.

Giannouli S, Voulgarelis M, Zintzaras E, Tzioufas AG, Moutsopoulos HM. Autoimmune phenomena in myelodysplastic syndromes: a 4-yr prospective study.

Rheumatology (Oxford). 2004 May;43(5):626-32. Epub 2004

Feb 24. PubMed PMID: 14983106.

Santos M, Zintzaras E, Szathmary E. Origin of sex revisited. Orig Life Evol Biosph. 2003 Oct;33(4-5):405-32. PubMed PMID: 14604184.

Zintzaras E, Ioannidis JP. Modelling of escalating outpatient antibiotic expenditures. J Antimicrob Chemother. 2003 Dec;52(6):1001-4. Epub 2003 Oct 29. PubMed PMID: 14585862.

Kanellos I, Demetriades H, Zintzaras E, Mandrali A, Mantzoros I, Betsis D. Incidence and prognostic value of positive peritoneal cytology in colorectal cancer. Dis Colon Rectum. 2003 Apr;46(4):535-9. PubMed PMID: 12682550.

Zintzaras E, Tsitsipis J. Centaur database: an information system for aphid surveys and pest control. J Appl Entom. 2003; 127, 1-6.

Zintzaras E, Santos M, Szathmary E. "Living" under the challenge of information decay: the stochastic corrector model vs. hypercycles. J Theor Biol. 2002 Jul 21;217(2):167-81. PubMed PMID: 12202111.

Kephalogianni TE, Tsitsipis JA, Margaritopoulos JT, Zintzaras E, Delon R, Blanco Martin I, Schwaer W. Variation in the life cycle and morphology of the tobacco host-race of Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) in relation to its geographical distribution. Bull Entomol Res. 2002 Aug;92(4):301-7. PubMed PMID: 12191438.

Mitsias DI, Tzioufas AG, Veiopoulou C, Zintzaras E, Tassios IK, Kogopoulou O, Moutsopoulos HM, Thyphronitis G. The Th1/Th2 cytokine balance changes with the progress of the immunopathological lesion of Sjogren's syndrome. Clin Exp Immunol. 2002 Jun;128(3):562-8. PubMed PMID: 12067313; PubMed Central PMCID: PMC1906267.

Zintzaras E, Bouka P, Kowald A. Biometrical evaluation of bioequivalence trials using a bootstrap individual direct curve comparison method. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2002 Jan-Mar;27(1):11-6. PubMed PMID: 11996322.

Zintzaras E. The existence of sequence effect in cross-over bioequivalence trials. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2000 Jul-Dec;25(3-4):241-4. PubMed PMID: 11420897.

Margaritopoulos JT, Tsitsipis JA, Zintzaras E, Blackman RL. Host-correlated morphological variation of Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) populations in Greece. Bull Entomol Res. 2000 Jun;90(3):233-44. PubMed PMID: 10996864.

Zintzaras E, Bouka P. Bioequivalence studies: biometrical concepts of alternative designs and pooled analysis. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1999 Jul-Sep;24(3):225-32. PubMed PMID: 10716060.

Zintzaras E, Kowald A. A comparison of amino acid distance measures using procrustes analysis. Comput Biol Med. 1999 Sep;29(5):283-8. PubMed PMID: 10463795.

Zintzaras E., Margaritopoulos, J. and Tsitsipis, J. (1999) Statistical tree classification of aphids based on morphological characters. Computers and Electronics in Agriculture, 24, 3, 165-175.

Nepka C, Sivridis E, Antonoglou O, Kortsaris A, Georgellis A, Taitzoglou I, Hytiroglou P, Papadimitriou C, Zintzaras I, Kouretas D. Chemopreventive activity of very low dose dietary tannic acid administration in hepatoma bearing C3H male mice. Cancer Lett. 1999 Jul 1;141(1-2):57-62. PubMed PMID: 10454243.

Trichopoulou A, Kanellou A, Lagiou P, Zintzaras E. Integration of nutritional data based on household budget surveys in European countries. DAFNE I Group. Data Food Networking. Proc Nutr Soc. 1996 Jul;55(2):699-704. PubMed PMID: 8884959.

Zintzaras E, Brown NP, Kowald A. Growing a classification tree using the apparent misclassification rate. Comput Appl Biosci. 1994 Jun;10(3):263-71. PubMed PMID: 7922681.

Moss PA, Rosenberg WM, Zintzaras E, Bell JI. Characterization of the human T cell receptor alpha-chain repertoire and demonstration of a genetic influence on V alpha usage. Eur J Immunol. 1993 May;23(5):1153-9. PubMed PMID: 8477809.

Zintzaras E. Statistical assessment of the synergistic effect between a vaccine and a drug. J Pharm Pharmacol. 1992 Oct;44(10):873-4. PubMed PMID: 1360518.

Szathmary E, Zintzaras E. A statistical test of hypotheses on the organization and origin of the genetic code. J Mol Evol. 1992 Sep;35(3):185-9. PubMed PMID: 1518086.

Morrell JM, Noakes DE, Zintzaras E, Dresser DW. Apparent decline in fertility in heifers after repeated oestrus synchronisation with cloprostenol. Vet Rec. 1991 Apr 27;128(17):404-7. PubMed PMID: 18582

Διεύθυνση: Παπακυριαζή 22, Λάρισα 41222
Development by the Molecular Evidence - Based Medicine Unit
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2017
Ενημέρωση Cumagas DB: 02/10/2010
Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Υλοποίηση: Theodoros Mprotsis

© Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου διακαιώματος 2017 Εργαστήριο Βιομαθηματικών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας