Τροποποιήθηκε Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

[Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Η διάλεξη του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» του Α' εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας και τον calculator.

Οι κωδικοί βρίσκονται στην ηλεκτρονική γραμματεία, στην ηλεκτρονική καρτέλα, στη δήλωση μαθημάτων.

Οδηγίες για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής, την σύνδεση σε αυτή και τη χρήση της θα βρείτε στην σελίδα

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

[Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

   

Οι διαλέξεις του μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Οι κωδικοί βρίσκονται στην ηλεκτρονική γραμματεία, στην ηλεκτρονική καρτέλα, στη δήλωση μαθημάτων.

Οδηγίες για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής, την σύνδεση σε αυτή και τη χρήση της θα βρείτε στην σελίδα

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi


Αναρτήθηκε Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Βιοπληροφορική-Βιομετρία

Παρακαλούνται οι φοιτητές του μαθήματος Βιοπληροφορική-Βιομετρία να συμμετέχουν στην επόμενη διάλεξη του μαθήματος την Πέμπτη 21 Μαίου 2020 και ώρα 16.00. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή κ. Ηλία Ζιντζαρά, διαδικτυακά μέσω MS Teams. Θα δοθούν τα θέματα για τις τελικές εργασίες.

 

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Βιοπληροφορική-Βιομετρία

Η επόμενη διάλεξη του μαθήματος Βιοπληροφορική-Βιομετρία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 15.00.

 

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Βιοπληροφορική-Βιομετρία

Οι διαλέξεις του μαθήματος Βιοπληροφορική-Βιομετρία θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 06 Μαρτίου ώρα 17.00, στην αίθουσα του εργαστήριου Βιομαθηματικών, στον 1ο όροφο του Κτιρίου Κατσίγρα.