Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Εργασία 2019 Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική [DOCX, 68KB]

Εργασία εδώ, Λύσεις εδώ


 

Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Βιοπληροφορική 2019 [DOC, 80KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Σημειώσεις Βιοστατιστικής [PDF, 3.69MB]


Τροποποιήθηκε Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

CATH [PDF, 3.67MB]

Swissprot[PDF, 2.18MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Analysis of Genetic Association and Pharmacogenetic Studies [PDF, 1.26MB]

Meta -analysis of genetic association studies [PDF, 2.92MB]


Τροποποιήθηκε Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

Βασικές βιολογικές έννοιες [PDF, 2.32MB]
Βάσεις Δεδομένων Πρωτεϊνών - Πρωτοταγείς [PDF, 2.82MB]
Δευτεροταγείς Βάσεις Δεδομένων Πρωτεϊνών [PDF, 2.42MB]


Τροποποιήθηκε Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

CLUSTAL [PDF, 3.52MB]
FASTA - BLAST [PDF, 1.69MB]
FASTA - BAST - Εφαρμογή [PDF, 3.30MB]


Τροποποιήθηκε Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

Ζευγαρωτή αντιστοιχία σειρών [PDF, 1.66ΜB]

Πληροφοριακά συστήματα Γονιδιώματος [PDF, 884ΚΒ]


Τροποποιήθηκε Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

Εισαγωγή στη Βιομετρία-Βιοπληροφορική [PDF, 4.38MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Analysis of Genetic Association Studies [PDF, 784KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

SPSS - Module 1 [PDF, 1.46MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Εxercises Calculator [PDF, 113KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

 CASIO FX 570 ES PLUS [PDF, 156KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Bioinformatics Notes [PDF, 8.25MB]