Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

[Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Ενημερώνουμε πως οι εξετάσεις του μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021 από 09:00 μέχρι 11:00 (2 ώρες) μέσω της πλατφόρμας του Εργαστηρίου Βιομαθηματικών που λειτουργεί στην διεύθυνση http://eclass.biomath.med.uth.gr. Οδηγίες λειτουργίας της πλατφόρμας εξέτασης θα βρείτε εδώ.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές (εκτός των πρωτοετών που θα τους αποσταλούν οι κωδικοί σύνδεσης στην πλατφόρμα στα ιδρυματικά τους email) που έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια του μαθήματος και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουρίου 2021 το ονοματεπώνυμό και το email τους στην διεύθυνση biomath@med.uth.gr ώστε να τους αποσταλούν οι κωδικοί σύνδεσης στην πλατφόρμα.


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

[Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Το τελευταίο εργαστήριο του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» του Α' εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 σε μία ομάδα και ώρα 09:00, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Την ώρα αυτή θα γίνει και η αξιολόγηση του μαθήματος. Οδηγίες αξιολόγησης θα βρείτε εδώ.

 

Η θεωρία του μαθήματος έχει ολοκληρωθεί και δεν θα πραγματοποιηθεί άλλη.


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

[Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Η επόμενη θεωρία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 12:00, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Εργαστήριο δεν θα γίνει.

Οι κωδικοί βρίσκονται στην ηλεκτρονική γραμματεία, στην ηλεκτρονική καρτέλα, στη δήλωση μαθημάτων.

Οδηγίες για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής MS TEAMS, την σύνδεση σε αυτή και τη χρήση της θα βρείτε στην σελίδα

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

[Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Η επόμενη θεωρία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, στις 12:00, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Εργαστήριο δεν θα γίνει.

Οι κωδικοί βρίσκονται στην ηλεκτρονική γραμματεία, στην ηλεκτρονική καρτέλα, στη δήλωση μαθημάτων.

Οδηγίες για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής, την σύνδεση σε αυτή και τη χρήση της θα βρείτε στην σελίδα

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi

Παρακαλούμε να έχετε εγκαταστήσει στους προσωπικούς σας υπολογιστές το πρόγραμμα PSPP. Το πρόγραμμα PSPP είναι διαθέσιμο στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για λειτουργικό Windows: https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/
Για λειτουργικό Mac: https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/
Για λειτουργικό Linux: https://www.gnu.org/software/pspp/get.html


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

[Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Τα εργαστήρια του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» του Α' εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 σε μία ομάδα και ώρα 11:30, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η σημερινή θεωρία ακυρώνεται και θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, στις 12:00, διαδικτυακά, επίσης μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Οι κωδικοί βρίσκονται στην ηλεκτρονική γραμματεία, στην ηλεκτρονική καρτέλα, στη δήλωση μαθημάτων.

Οδηγίες για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής, την σύνδεση σε αυτή και τη χρήση της θα βρείτε στην σελίδα

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi

Παρακαλούμε να έχετε εγκαταστήσει στους προσωπικούς σας υπολογιστές το πρόγραμμα PSPP. Το πρόγραμμα PSPP είναι διαθέσιμο στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για λειτουργικό Windows: https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/
Για λειτουργικό Mac: https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/
Για λειτουργικό Linux: https://www.gnu.org/software/pspp/get.html