Αναρτήθηκε Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Η επόμενη διάλεξη του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 στο αμφιθέατρο από 10:00 μέχρι 12:00 πμ.

Εργαστήριο δεν θα γίνει.

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Ενημερώνουμε πως την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2018 δεν θα γίνει το εργαστήριο του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική».

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Η επόμενη διάλεξη του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στην αίθουσα Η/Υ στο υπόγειο του κτιρίου Κατσίγρα από 08:00 μέχρι 10:00 πμ και στην συνέχεια στο αμφιθέατρο από 10:00 μέχρι 12:00 πμ.

Οι ομάδες που ισχύουν για την αίθουσα Η/Υ είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α': 08:00-08:30 π.μ.
ΟΜΑΔΑ Β': 08:30-09:00 π.μ.
ΟΜΑΔΑ Γ': 09:00-09:30 π.μ.
ΟΜΑΔΑ Δ': 09:30-10:00 π.μ.

Τροποποιήθηκε Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Η επόμενη διάλεξη του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» του Α' εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στο αμφιθέατρο του κτιρίου Κατσίγρα από 09:00 μέχρι 11:00 πμ.

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας και τον Calculator.

Τροποποιήθηκε Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

[ΠΠΣ] Ανακοίνωση μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική

Η επόμενη διάλεξη του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» του 1ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 στο αμφιθέατρο του κτιρίου Κατσίγρα στις 09:00 πμ.