Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική»

Γενικές Πληροφορίες

To ΠΜΣ εκπαιδεύει επιστήμονες στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και τους προετοιμάζει για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής/Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων/βιοτεχνολογίας (ως επιμελητές κλινικής έρευνας-CRAs, συντονιστές ιατρικής επιστήμης-MSL, ιατρικοί σύμβουλοι, τεχνικοί πληροφορικής, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αναλυτές δεδομένων, σύμβουλοι στατιστικής και βιοπληροφορικής).

Tο ΠΜΣ παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για:

 • το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση Κλινικών Μελετών
 • την επεξεργασία και ερμηνεία Βιοϊατρικών (και Γενετικών) Δεδομένων
 • τη διαχείριση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • τη Λήψη Αποφάσεων βασισμένων στην Συστηματική Ανασκόπηση και Μέτα-ανάλυση

Βασικά Χαρακτηριστικά του ΠΜΣ:

 • Χρονική διάρκεια ενός έτους (έναρξη τον Οκτώβριο)
 • Συνολικά 10 ενότητες μαθημάτων και μία διπλωματική εργασία διάρκειας τριών μηνών
 • Ιδανικό και για εργαζόμενους σε μακρινή απόσταση, με προκαθορισμένο πρόγραμμα διαλέξεων
 • Διαρκής αξιολόγηση βάσει εργασιών και δραστηριοτήτων
 • Εκπαίδευση σε στατιστικά πακέτα (π.χ. SPSS, R), προγράμματα βιοπληροφορικής (π.χ. Fasta, Clustal, CATH), γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java, Python, SQL) και βάσεις δεδομένων
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση στατιστικής, πληροφορικής ή βιολογίας
 • Κατάλληλο για αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ που είναι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Υγείας, Θετικών, Βιολογικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ και μπορούν να καταβληθούν σε δύο δόσεις των 1.500 ευρώ.

Διοργάνωση

Εργαστήριο Βιομαθηματικών
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορίες

EMail: biomath[at]med.uth.gr
Κινητό: +30 6977 946587, +30 6939 040581
Σταθερό: +30 2410 565088
URL: https://biomath.med.uth.gr

Πρόεδρος και Διευθυντής του ΠΜΣ

Ηλίας Ζιντζαράς