Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Τίτλος μαθήματος

Αποδεικτική Ιατρική και Λήψη Αποφάσεων

Κωδικός μαθήματος

ΥΠ010

Υπεύθυνος μαθήματος

Ντζάνη Ευαγγελία

Διδάσκοντες

Ντζάνη Ευαγγελία, Τατσιώνη Αθηνά, Ευαγγέλου Ευάγγελος, Τσιλίδης Κωνσταντίνος

Τρόπος διεξαγωγής

Εργαστηριακές ασκήσεις και γραπτές εξετάσεις

Ταυτότητα μαθήματος

Υποχρεωτικό μάθημα – B΄ εξαμήνου

Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο

evidence-based medicine, decision making

Σκοποί και Στόχοι του μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων ώστε οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα:

  • Να εφαρμόσουν τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής, αποκτώντας συναφείς δεξιότητες και τεχνογνωσία
  • Να χρησιμποιήσουν τη διαθέσιμη πληροφορία και τις αντίστοιχες τεχνολογίες πληροφορίας και να τις εμσωματώσουν στο πλαίσιο της βιοιατρικής
  • Να διαμορφώσουν κλινικά και ερευνητικά ερωτήματα βασιζόμενοι στις ανάγκες και το αξιακό σύστημα του ασθενούς
  • Να χρησιμοποιήσουν γρήγορα και αξιόπιστα την ιατρική βιοβλιογραφία για να δώσουν απάντηση σε κλινικά ερωτήματα
  • Να εξοικειωθούν με την ιεραρχική διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων

Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων. Τα μαθήματα εμπεριέχουν πέραν της θεωρίας και εργαστηριακή εξάσκηση

Τρόπος και κριτήρια αξιολόγησης

Εργαστηρικές ασκήσεις και γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία

  • A users’ guide to the medical literature: A manual for evidence-based clinical practice. McGraw-Hill 2012

Ημερολογιακός προγραμματισμός και περίγραμμα διδακτικής ύλης

Διαλέξεις
(Α/Α)
Ημερ/νία
Ώρα
Εισηγητές Τίτλος και Περιεχόμενα Διαλέξεων
1. 20/03/21
9:00-13:00
Ευαγγελία Ντζάνη
Κωνσταντίνος Τσιλίδης
Τεκμηριωμένη Ιατρική – Βασικές αρχές

Εισαγωγικά - Αρχές τεκμηριωμένης ιατρικής
Διατύπωση κλινικού ερωτήματος
Διαδικασία εντοπισμού τεκμηρίων
Συστηματικό και τυχαίο σφάλμα

2. 20/03/21
14:00-18:00
Ευαγγελία Ντζάνη
Κωνσταντίνος Τσιλίδης
Τεκμηριωμένη Ιατρική – Θεραπεία

Κατανόηση σημειακών εκτιμητών και διαστημάτων εμπιστοσύνης
Η αρχή της πρόθεσης για θεραπεία
Σύνθετες εκβάσεις
Υποκατάστατριες εκβάσεις
Αποτίμηση της εμπειρίας των ασθενών
Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που διακόπηκαν πρώιμα λόγω οφέλους
Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές του ενός ατόμου
Συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων
Ποιοτική έρευνα

3. 21/03/21
09:00-12:00
Ευάγγελος Ευαγγέλου Διάγνωση

Διαγνωστικές δοκιμασίες
Ευαισθησία, Ειδικότητα
Λόγοι πιθανοφάνειας, ROC
Συστηματικά σφάλματα
Μετα-ανάλυση διαγνωστικών δοκιμασιών, SROC

4. 21/03/21
12:00-15:00
Ευάγγελος Ευαγγέλου Πρόγνωση

Προγνωστικά μοντέλα
Κλινική χρήση μοντέλων
Αξιολογήση και σύνθεση προγνωστικών μοντέλων

5. 21/03/21
15:00-18:00
Αθηνά Τατσιώνη Λήψη κλινικών αποφάσεων

Αξιολόγηση της ισχύος των τεκμηρίων
Κατευθυντήριες οδηγίες – Συστάσεις
Επιλογή της κατάλληλης διαγνωστικής δοκιμασίας /προσέγγισης
Επιλογή προληπτικών παρεμβάσεων
Ο ρόλος του ασθενή στη λήψη αποφάσεων

Προηγούμενο μάθημα Επόμενο μάθημα