Τροποποιήθηκε Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2024

Τίτλος μαθήματος

Προηγμένα Στατιστικά Μοντέλα

Κωδικός μαθήματος

ΥΠ009

Υπεύθυνος μαθήματος

Ζιντζαράς Ηλίας

Διδάσκοντες

Ζιντζαράς Ηλίας, Μπατσίδης Απόστολος, Μπρότσης Θεόδωρος

Τρόπος διεξαγωγής

Παράδοση μαθημάτων μέσω διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων

Ταυτότητα μαθήματος

Υποχρεωτικό μάθημα – B΄ εξαμήνου

Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο

Biostatistics, Medical Statistics, Biometry

Σκοποί και Στόχοι του μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης προηγμένης στατιστικής μεθοδολογίας ώστε οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα:

 • να σχεδιάζουν πολύπλοκα πειράματα και κλινικές μελέτες
 • να αναλύουν πολύπλοκους πειραματικούς σχεδιασμούς και κλινικές μελέτες
 • να παρουσιάζουν τα δεδομένα
 • να αξιοποιούν τα δεδομένα στην εξαγωγή συμπερασμάτων

Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων. Τα μαθήματα εμπεριέχουν πέραν της θεωρίας και εργαστηριακή εξάσκηση σε Η/Υ με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και του R.

Τρόπος και κριτήρια αξιολόγησης

Εργασίες (40%) και γραπτές εξετάσεις (60%)

Βιβλιογραφία

 • David G. Kleinbaum, Mitchel Klein, Survival Analysis: A Self-Learning Text, Springer; 3rd ed, 2012
 • Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley, 5th Ed, 2012
 • David G. Kleinbaum, Mitchel Klein, Survival Analysis: A Self-Learning Text, Springer, 3rd ed, 2012
 • Anne Whitehead, Meta-Analysis Of Controlled Clinical Trials, Wiley, 2013
 • Byron Jones, Michael G. Kenward, Design and Analysis of Cross-Over Trials, Second Edition, Chapman and Hall/CRC 2003
 • Martin J. Crowder, David J. Hand, Analysis of Repeated Measures, Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability, 1990
 • John Jobson, Applied Multivariate Data Analysis: Regression and Experimental Design, Springer Texts in Statistics, 1999

Ημερολογιακός προγραμματισμός και περίγραμμα διδακτικής ύλης

Add to Google Calender

Διαλέξεις
(Α/Α)
Ημερ/νία
Ώρα
Εισηγητές Τίτλος και Περιεχόμενα Διαλέξεων
1. 10/02/24
09:00-11:00
Μπατσίδης Απόστολος Linear Regression

Parameter estimation
Hypothesis testing of parameters
Prediction
Model adequacy
Indicator variables
Variable selection and model building
Multicollinearity
Polynomial models

2. 10/02/24
11:00-13:00
Μπατσίδης Απόστολος Logistic Regression and Poisson Regression

Parameter estimnation - Odds ratios
Inferences using maximum likelihood techniques
Modelling strategies
Assesing interaction and confounding
Analysis of matched data

3. 10/02/24
14:00-16:00
Μπατσίδης Απόστολος Survival Analysis

Kaplan-Meier survival curves and the Log-Rank test
Cox proportional hazards model and its characteristics
Evaluating the proportional hazards assumption

4. 10/02/24
16:00-17:00
Μπατσίδης Απόστολος Practical Analysis of Specific Designs

Repeated measures

5. 11/02/24
09:00-10:00
Ζιντζαράς Ηλίας Multivariate analysis

Comparison of means for two samples

6. 11/02/24
10:00-11:00
Μπρότσης Θεόδωρος SPSS Practice
7. 11/02/24
11:00-12:00

Ζιντζαράς Ηλίας

Discriminant analysis
Cluster analysis
8. 11/02/24
12:00-13:00
Μπρότσης Θεόδωρος SPSS Practice
9. 11/02/24
14:00-16:00
Ζιντζαράς Ηλίας Meta-analysis of controlled clinical trials

Combining estimates of a treatment difference across trials:
fixed and random effects parametric approaches
Dealing with heterogeneity
Testing bias

10. 11/02/24
16:00-17:00
Μπρότσης Θεόδωρος Excel Practice

Προηγούμενο μάθημα Επόμενο μάθημα