Τροποποιήθηκε Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Απορρόφηση Αποφοίτων

Το αντικείμενο σπουδών του ΠΜΣ κρίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό καταδεικνύεται από την αποδοχή των φοιτητών αλλά και από την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων που παρά το μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας του ΠΜΣ (από το 2014), καταγράφουν αξιόλογη επιστημονική πορεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 15 από τους αποφοίτους μας συνεχίζουν σε διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Επιπλέον σημαντικός αριθμός διπλωματούχων αξιοποίησε τις νέες γνώσεις αποκτώντας νέα σχετική εργασία ή διαφοροποίησε το περιεχόμενο της υφιστάμενης εργασίας του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε μεγάλες εταιρείες του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αποκτήθηκαν θέσεις εργασίας ως: επιμελητές κλινικής έρευνας (CRA), Βιοστατιστικοί, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, Στατιστικολόγοι.

  2014 - 2015 2015 – 2016 2016 – 2017
Συνολικός αριθμός εργαζομένων κατά την διάρκεια
των σπουδών τους στο ΠΜΣ
15 10 13
Συνολικός αριθμός διπλωματούχων που απέκτησε νέα εργασία 6 3 5
Συνολικός αριθμός διπλωματούχων που διαφοροποίησε
το περιεχόμενο της υφιστάμενης εργασίας του
7 2 3

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η στόχευση του ΠΜΣ, το αντικείμενο και το επίπεδο σπουδών του αναγνωρίζονται από την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα και αξιοποιούνται ανάλογα από τους αποφοίτους μας, παρά την κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία.