Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Βιοπληροφορική εξεταστική 2020 [DOC, 72KB]


Τροποποιήθηκε Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

Εργασία 2019 Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική [DOCX, 68KB]

Εργασία εδώ, Λύσεις εδώ


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Σημειώσεις Βιοστατιστικής [PDF, 3.69MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

CATH [PDF, 3.67MB]

Πηγές δεδομένων για πρωτεΐνες [PDF, 2.76MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Analysis of Genetic Association and Pharmacogenetic Studies [PDF, 1.26MB]

Meta -analysis of genetic association studies [PDF, 2.92MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Βασικές βιολογικές έννοιες [PDF, 4.78MB]
Βάσεις Δεδομένων Πρωτεϊνών - Πρωτοταγείς [PDF, 2.76MB]
Δευτεροταγείς Βάσεις Δεδομένων Πρωτεϊνών [PDF, 2.11MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

CLUSTAL [PDF, 3.20MB]
FASTA - BLAST [PDF, 1.36MB]
FASTA - BAST - Εφαρμογή [PDF, 2.29MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Ζευγαρωτή αντιστοιχία σειρών [PDF, 1.47ΜB]

Πληροφοριακά συστήματα Γονιδιώματος [PDF, 884ΚΒ]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Εισαγωγή στη Βιομετρία-Βιοπληροφορική [PDF, 604KB]


Τροποποιήθηκε Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Analysis of Genetic Association Studies [PDF, 240KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

SPSS - Module 1 [PDF, 1.46MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Εxercises Calculator [PDF, 113KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

 CASIO FX 570 ES PLUS [PDF, 156KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Bioinformatics Notes [PDF, 8.25MB]