Τροποποιήθηκε Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Βοηθητικές σημειώσεις στατιστικής [PDF, 204KB]
Μη παραμετρικοί έλεγχοι (SPSS) [PDF, 624KB]
Συσχέτιση - Απλή γραμμική παλινδρόμηση (SPSS) [PDF, 562KB]
(02.12.2023 - UPDATED) x2 test (Θεωρία) [PDF, 896KB]
x2 test (SPSS) [PDF, 590KB]
Ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (Θεωρία) [PDF, 980KB]
Ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (SPSS) [PDF, 1.18MB]
Ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (SPSS) [PDF, 712KB]
Ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (Θεωρία) [PDF, 0.99MB]
T-Test για παρατηρήσεις κατά ζεύγη (SPSS) [PDF, 956KB]
T-Test για παρατηρήσεις κατά ζεύγη (Θεωρία) [PDF, 528KB]
T-Test για ανεξάρτητα δείγματα (SPSS) [PDF, 980KB]
 T-test για ανεξάρτητα δείγματα (Θεωρία) [PDF, 427KB]
Είναι τα δεδομένα μου κανονικά; [PDF, 708KB]
Κανονική Κατανομή [PDF, 769KB]
 Z ή T κατανομή [PDF, 434KB]
Πιθανότητες [PDF, 528KB]


Τροποποιήθηκε Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023

Εισαγωγή στο SPSS [ZIP, 2.45MB]


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Περιγραφική Στατιστική [PDF, 1.1MB]


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

 CASIO FX 570 ES PLUS [PDF, 421KB]


Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Βιοπληροφορική εξεταστική 2020 [DOC, 72KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Εργασίες Ιατρικής και Υπολογιστικής Στατιστικής

Εργασία 2022 εδώ [72KB], Λύσεις 2022 εδώ [804KB]

Εργασία 2021 εδώ [67.7KB], Λύσεις 2021 εδώ [732KB]

Εργασία 2020 εδώ [67.4KB], Λύσεις 2020 εδώ [492KB]

Εργασία 2019 εδώ [66.3KB], Λύσεις 2019 εδώ [570KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Σημειώσεις Βιοστατιστικής [PDF, 3.69MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

CATH [PDF, 3.67MB]

Πηγές δεδομένων για πρωτεΐνες [PDF, 2.76MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Analysis of Genetic Association and Pharmacogenetic Studies [PDF, 1.26MB]

Meta -analysis of genetic association studies [PDF, 2.92MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Βασικές βιολογικές έννοιες [PDF, 4.78MB]
Βάσεις Δεδομένων Πρωτεϊνών - Πρωτοταγείς [PDF, 2.76MB]
Δευτεροταγείς Βάσεις Δεδομένων Πρωτεϊνών [PDF, 2.11MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

CLUSTAL [PDF, 3.20MB]
FASTA - BLAST [PDF, 1.36MB]
FASTA - BAST - Εφαρμογή [PDF, 2.29MB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Ζευγαρωτή αντιστοιχία σειρών [PDF, 1.47ΜB]

Πληροφοριακά συστήματα Γονιδιώματος [PDF, 884ΚΒ]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Εισαγωγή στη Βιομετρία-Βιοπληροφορική [PDF, 604KB]


Τροποποιήθηκε Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Analysis of Genetic Association Studies [PDF, 240KB]


Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Bioinformatics Notes [PDF, 8.25MB]